Logo
Đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

ĐINH THANH BÌNH
ĐINH THANH BÌNH
Bác sĩ CKII - Khoa Ung Bướu
NGUYỄN VĂN NHÂN
NGUYỄN VĂN NHÂN
Bác sĩ CKI - Khoa ngoại
DƯƠNG THỊ BÉ
DƯƠNG THỊ BÉ
ThS Bác sĩ - Chẩn Đoán Hình Ảnh
NGUYỄN THANH HÀ
NGUYỄN THANH HÀ
Bác sĩ CKI - Khoa ngoại
NGUYỄN VĂN CHÁNH
NGUYỄN VĂN CHÁNH
Bác sĩ - Tim Mạch
TRẦN VĂN NHÂN
TRẦN VĂN NHÂN
Bác sĩ - Khoa ngoại
LÂM TIẾN HÀ
LÂM TIẾN HÀ
Bác sĩ CKI - Khoa Nhi
PHẠM HOÀNG MINH ĐẠT
PHẠM HOÀNG MINH ĐẠT
Bác sĩ CKI - Cấp cứu
TRẦN THỊ DIỆU LINH
TRẦN THỊ DIỆU LINH
Bác sĩ CKI - Khoa Nhi
NGUYỄN BÁ DƯƠNG
NGUYỄN BÁ DƯƠNG
Bác sĩ - Khoa Ung Bướu
NGUYỄN TUẤN HẢI
NGUYỄN TUẤN HẢI
Bác sĩ - Cấp cứu
NGUYỄN ĐỨC HÀ
NGUYỄN ĐỨC HÀ
Bác sĩ - Tim Mạch