Logo
GÓI KHÁM SỨC KHỎE

GÓI KHÁM SỨC KHỎE

Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam
Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam

Nhiều căn bệnh không có biểu hiện đặc biệt ở giai đoạn đầu, tuy nhiên sẽ phát lộ triệu chứng ở thời kỳ giữa và cuối. Nếu khám sức khỏe định kỳ 6-12 tháng/ lần, sẽ giảm thiểu được tình trạng phát hiện bệnh ở giai đoạn cuối, và tốt hơn là chẩn đoán được nguy cơ của bệnh từ những giai đoạn đầu.

Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ
Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ

Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu.

Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ VIP
Gói khám sức khỏe tổng quát cho nữ VIP

Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu.

Gói tầm soát Ung thư dành cho nam trên 35 tuổi
Gói tầm soát Ung thư dành cho nam trên 35 tuổi

Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu.

Gói khám sức khỏe cho phụ nữ trước khi mang thai
Gói khám sức khỏe cho phụ nữ trước khi mang thai

Báo gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu

An sinh trường thọ - gói khám sức khỏe cho nam trên 45 tuổi
An sinh trường thọ - gói khám sức khỏe cho nam trên 45 tuổi

Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm, tầm soát ung thư, chuẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng chuyên sâu

An sinh trường thọ - gói khám sức khỏe cho phụ nữ trên 45 tuổi
An sinh trường thọ - gói khám sức khỏe cho phụ nữ trên 45 tuổi

bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm, tầm soát ung thư, chuẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng chuyên sâu

Gói khám sức khỏe cho người dưới 18 tuổi
Gói khám sức khỏe cho người dưới 18 tuổi

Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chụp X-Quang

Gói khám sức khỏe cho người trên 18 tuổi đi xin việc
Gói khám sức khỏe cho người trên 18 tuổi đi xin việc

Bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm và chụp X-quang

Gói khám sức khỏe thi bằng lái xe máy
Gói khám sức khỏe thi bằng lái xe máy

Báo gồm khám tổng quát, xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng chuyên sâu