Công ty TNHH MTV TMDV Đông Vĩ
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG VĨ
Địa chỉ:
180/1/26 Phạm Phú Thứ, Phường 04, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(08) 3967 0957 - Fax: (08) 3967 2709 - Hotline: 0988 656 826
-----------------------------------------------------
Email:
bachhoadongvi@gmail.com
Website:
Scroll